Technosofische teksten

Rita Bylsma

2012

Vaak kun je de volgende keer wat anders kiezen als je eerste keuze niet blijkt te bevallen. Maar van sommige keuzes merk je het effect pas als het te laat is.

Dan zul je toch van te voren moeten inschatten welke keus een goed effect zal hebben. Hoe doe je dat? Kies je dan voor wat het fatsoenlijkst of deugdzaamst is? Maar hoe weet je of het effect van fatsoen en deugd in dit geval goed genoeg is? Omdat je van je ouders hebt geleerd dat fatsoen en deugd altijd goed zijn? Maar hoe konden zij in jouw jeugd al weten wat nu een goed effect zal hebben?

Vrijheid, democratie, moederliefde en inzet zijn natuurlijk goed, daar is iedereen het wel over eens. Maar wat mensen zich erbij voorstellen is heel verschillend. En dat kunnen mensen meestal niet aan elkaar uitleggen. Dan vinden mensen elkaar belachelijk of krijgen ruzie. Maar waarover zijn mensen het dan eigenlijk eens? Alleen over de woorden, maar niet over de werkelijkheid. En vaak zijn mensen het juist wel eens over de werkelijkheid, maar merken dat niet, omdat ze het juist over de woorden niet eens zijn.

Als je andere mensen wilt overtuigen dan moet je er rekening mee houden dat zij zich bij jouw woorden iets heel anders kunnen voorstellen dan jijzelf. Daartoe moet je je eens afvragen wat anderen zich bij die woorden zouden kunnen voorstellen en ook of vanzelfsprekende voorstellingen van jezelf wel redelijk zijn. Dan kun je ook beloftes en waarschuwingen van anderen beter beoordelen en kun je wat dat betreft betere keuzes maken.

  1. Naar een gewetensvolle samenleving
  2. Wat is vrijheid?
  3. Solidariteit uit eigenbelang
  4. Vlot zonder context
  5. Hoe moest ik dat weten?
  6. Istunnel

Ik zie enkele rare tekens in de tekst